W jaki sposób stworzyć tymczasową organizację ruchu

ARTYKUŁY

droga i pobocze
Author: POLBRUK
Source: POLBRUK
Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych uprawnień ani wykształcenia w tym temacie. Jedyne, co jest przydatne, to obeznanie w kwestiach sporządzania takich projektów oraz pozwolenie właściwych władz na wprowadzenie propozycji w życie. Niekiedy niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia komendy policji. Ma to miejsce w sytuacji zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

droga
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
We wszystkich sytuacjach wymagana jest zgoda zarządcy określonego terenu oraz zatwierdzenie przez właściwe władze. Przykładowo projektowanie organizacji ruchu w obrębie drogi powiatowej zatwierdzany jest przez starostę lub prezydenta miasta, natomiast w przypadku drogi wojewódzkiej – zatwierdza go marszałek danego województwa.
droga
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
To one sprawiają, że mieszkańcy miast tracą zwykle więcej niż godzinę na dojechanie choćby do pracy. To spory problem, z którym w istocie trudno sobie poradzić.

Pewnym sposobem na ograniczenie tego zjawiska, jest przykładowo uruchamianie obwodnic lub nowych dróg. Przeważnie jednak, zwłaszcza w polskich realiach, środki wykorzystywane są na remont tych funkcjonujących, których jakość pozostawia po sobie sporo do życzenia. W takim przypadku nieodzowna jest tymczasowa organizacja ruchu. To dzięki niej kierowcy zasiadający w rozmaitych pojazdach są w stanie względnie szybko pokonywać rozmaite utrudnienia na drodze.

Nie mniej jednak głównie remonty w najbardziej niepożądanych miejscach z punktu widzenia ilości pojazdów miastach mogą się okazać dużym problemem dla kierowców. Poruszając kwestie mające związek z komfortem kierowców, nie sposób nie wspomnieć o takiej kwestii jak oznakowianie parkingów (czytaj np. tu). Nie trzeba zapewne wyjątkowo przekonywać, że jest to sprawa niezmiernie istotna, przede wszystkim w większych miastach, gdzie stosunek miejsc parkingowych do ilości pojazdów jest naprawdę mały.

projekt może zostać wykonany ręcznie lub z użyciem specjalnej aplikacji. Powinien być stworzony zgodnie z ustawami Ministra Infrastruktury i zawierać mapy w odpowiednich skalach, na których zaznacza się miejsce zmian. Odpowiednio stworzony projekt stałej organizacji ruchu zawierać będzie szczegółowy opis techniczny, wraz z opisem danego miejsca, parametrami danej ulicy, jak również z wypisaniem likwidowanych lub nowych elementów oznakowania. Trzeba pamiętać o określeniu pożądanego terminu początku trwania zmian, opcjonalnie również daty końcowej.

To powoduje, że chcąc mądrze zagospodarować wszystkie parkingi, należy korzystać z usług odpowiednich fachowców, którzy na nasze zlecenie mogą wykonać nowoczesne oznakowanie takich miejsc. Podsumowując, w parze z dynamicznym rozwijaniem się miast i w wielu przypadkach totalną zmianą ich wizerunku, idzie obowiązek korzystania z wszystkich trzech wyżej omawianych usług. Chcąc zatem dobrze zatroszczyć się o nerwy kierowców przemierzających ulice danego miasta, warto zaufać póki co nielicznym w tej branży specjalistom, dzięki którym poruszanie się samochodem będzie jedynie przyjemnością.